Stockholms stad vinner priset ”Årets cykelprestation”

Innovationskraft och tydliga satsningar i budget – det är några av skälen till att Stockholms stad vinner priset Årets cykelprestation 2018. Priset delas ut idag av Region Stockholm på den årliga presentationen av det regionala cykelbokslutet.

Grattis Stockholm! Daniel Helldén (mp), trafikborgarråd och Joakim Boberg, trafikplanerare på Stockholms stad (i mitten på bilden) tar emot pris för Årets cykelprestation 2019 av regionråd Gustav Hemming (C) och Robergt Olofsson, cykelsamordnare på Region Stockholm.

– Stockholm stad har under lång tid arbetat för ökad cykling. Siffermässigt är Stockholms stads satsningar för ökad cykling imponerande till och med på internationell nivå. Investeringarna, cykelflödena och antalet cykelparkeringar är höga och insatsområden många, säger Inger Lagerquist, tf förvaltningschef för tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Mätning i cykelbokslutet

Årets cykelprestation är ett pris som går till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året vad gäller främjande av cykling. Det delas ut av Region Stockholms cykelkansli utifrån bedömning av kriterier som mäts i det regionala cykelbokslutet. Exempel på kriterier är utbyggnad av regionala cykelstråk, cykelparkering, drift och underhåll och cykelfrämjande aktiviteter.

Flera andra kommuner arbetar starkt för ökad cykling i länet. Bland annat har antalet aktörer som sopsaltar cykelstråk ökad jämfört med förra året, det finns en imponerande bredd av cykelfrämjande åtgärder och utbyggnadstakten av det regionala cykelnätet är fortsatt hög.

Region Stockholms motivering till att Stockholms stad prisas för Årets cykelprestation 2018:

"Vinnaren av årets cykelprestation 2018 är Stockholms stad. Stockholms stad har under lång tid arbetat för förbättrade cykelförutsättningar lokalt och på senare år även regionalt. Genom funktionen som kärna i arbetsmarknadsregionen skapar Stockholms stad också förutsättningar för cykling i resten av regionen. Stockholms stad visar vad systematiskt arbetssätt, politiskt stöd, innovationskraft och tydliga budgetsatsningar kan åstadkomma."

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling