Ny prognos: 65-plussare ökar med 22 procent fram till 2028

Allt färre ska försörja allt fler. Det visar tillväxt- och regionplaneförvaltningens nya långsiktiga befolkningsprognos som presenteras idag.

Befolkningen i länet beräknas öka med cirka en miljon personer fram till 2060 och äldre ökar mest, visar den nya prognosen.

Folkmängden i Stockholms län fortsätter att öka. Under perioden 2018–2028 beräknas folkmängden i Stockholms län öka från 2 344 100 till 2 678 900 personer, en ökning med 14 procent eller en genomsnittlig årlig ökning med 33 500 personer. Med prognoshorisont 2060 beräknas befolkningen i länet öka med cirka en miljon personer.

Äldre ökar mest

Antalet personer 65 år eller äldre i länet beräknas öka med 80 300 mellan 2018 och 2028, vilket motsvarar en ökning med 22 procent. Den största antalsmässiga ökningen till 2060 förväntas för grupperna 65–69 år och 80–84 år.
– Försörjningskvoten ökar, alltså allt färre ska försörja fler. År 2028 förväntas varje förvärvsaktiv person i Stockholms län försörja 0,68 andra personer, att jämföra med 0,66 idag. Det är viktigt att ta höjd för detta vid planering, säger Inger Lagerquist, tf förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm.

Sjuklighet bland äldre

Befolkningsprognosen presenteras idag vid Region Stockholms årliga demografidag tillsammans med en rad andra rapporter, bland annat om sjukligheten i Stockholms län för några av de vanligaste sjukdomarna i befolkningen 65 år och äldre och om mortalitet och sociala faktorer i Stockholms län.

Du kan ta del av samtliga rapporter och sammanfattningar av dem på denna sida.

Befolkningsprognos 2019-2060 Stockholms län

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling