Beslut om driftsstöd till butiker i glesbygd

Östanå Livs är en av 21 butiker som beviljats statligt driftstöd genom Region Stockholm. Syftet är att bidra till en god servicenivå även i utsatta glesbygder.

Östanå Lanthandel i Östhammars kommun är av butikerna som fått statligt driftstöd genom Region Stockholm.

Att fördela driftsstöd för kommersiell service är en del av Region Stockholms utökade ansvar för regional utveckling. På uppdrag av Tillväxtverket beslutar tillväxt- och regionplanenämnden sedan årsskiftet om ett långsiktigt stöd på max 300 000 kronor till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, för att stärka förutsättningarna för kommersiella aktörer bidra till att skapa en god tillgång till service.

Östanå livs är en av butikerna som hittills beviljats bidrag, vilket redovisades på torsdagens nämndmöte.
- Butiken betyder mycket för bygden. Den har blivit något av en knutpunkt tillsammans med loppisen som ligger intill och håller öppet 365 dagar om året och kombinerar pizzeria och grill. Den ligger också i ett av de områden som prioriteras enligt den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050, säger Inger Lagerquist, tillväxtchef på förvaltningen.

I ärendet "Förteckning över fattade delegationsbeslut driftstöd regional service" kan du se vilka övriga butiker som fick bidrag.
Ärendet togs upp på tillväxt och regionplanenämndens sammanträde den 29 augusti.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling