Ny studie: Långa stopp vid signaler hinder för cykeltrafik

Trafiksignaler utgör ett hinder för cykeltrafiken i Stockholms län, visar en ny studie från Region Stockholms cykelkansli. Restiden för cykeltrafiken längs ett regionalt cykelstråk består till en fjärdedel av väntetid vid trafiksignaler.

Det kan ta tid att cykla i Stockholmstrafiken.

– I den regionala cykelplanen ställs höga krav på utformningen av regionala cykelstråk. Att trafiksignalerna anpassas efter cyklisternas behov är viktigt för att öka framkomlighet och säkerhet för cykeltrafiken, säger Ulf Eriksson, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet på Region Stockholm.

Studien innehåller en kartläggning av samtliga trafiksignaler i det regionala cykelvägnätet avseende utformning och omloppstider. En detaljstudie av ett regionalt cykelstråk utmed väg 226 mellan Tumba och Rågsvedsgatan visar att trafiksignalerna står för ungefär en fjärdedel av restiden för cyklister på sträckan.

Enkla åtgärder kan öka framkomligheten
Studien visar också att det finns stor potential till förbättringar genom relativt enkla åtgärder. Det kan handla om att förlänga gröntiden, att samordna signalerna för "grön våg" för cyklister eller att möjliggöra för fri högersväng. Lösningarna presenteras i en verktygslåda med exempel på trafiksituationer vid olika typer av korsningar.

Syftet med signalstudien är att ge väghållarna ett kunskapsunderlag i arbetet med trafiksignaler.

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling