Befolkningsökningen i Stockholms län första kvartalet 2019

Befolkningen i länet ökade med 8 400 personer under första kvartalet. Det är en liten ökning i jämförelse med första kvartalet 2018.

Det föddes 6 998 barn i länet vilket är 14 färre än under motsvarande kvartal 2018.

4 089 personer avled under samma period vilket är en minskning med 440 personer jämfört med samma kvartal 2018. Flyttnettot minskade något till 4 493 personer.
- Förklaringen är framförallt att invandringen från utlandet har minskat, säger Ulla Moberg, demograf på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Befolkningsunderlaget används bland annat till budgetplanering inom Region Stockholm.

 

 

Här hittar du statistiken

Ladda ner befolkningsstatistik för årets första kvartal 2019 (pdf).
En sammanställning av befolkningsstatistiken för 2018 finns att ladda ner på rufs.se (pdf). I den kan du bland annat se befolkningsförändringarna fördelade på länets 26 kommuner.

Mer befolkningsstatistik går att hitta på Statistiska centralbyråns hemsida (länk öppnas i nytt fönster)

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling