Ny studie: 70 procent kan cykla till jobbet på under 30 minuter

Det finns stor potential att öka cyklandet i länet, visar en ny studie. Region Stockholms cykelkansli har analyserat optimala färdvägar och hur lång tid det tar från bostad till arbete beroende på var man bor i länet.

Studien genomfördes under hösten och vintern 2018/2019 och resvägen för samtliga arbetande stockholmare har analyserats.

– Att hela 70 procent kan cykla till jobbet på under 30 minuter visar att det går att göra stora vinster för samhället utan att individen förlorar i tid. Om fler än idag tar cykeln till jobbet så kan vi förbättra både hälsa och miljö, säger Ulf Eriksson, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet.

I en interaktiv karta kan man detaljstudera specifika områden i länet med avseende på restid till arbetet.Där går det att zooma in och se vilka stråk i länet som har störst potential för cykelpendling. Studien ska fungera som underlag för Trafikverket och länets kommuner i deras arbete med cykling och utbyggnad av infrastruktur.

Källa: Potential för arbetspendling med cykel i Stockholms län

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling