Skärgårdsbidrag till KTH:s vattenreningsprojekt

Kungliga Tekniska Högskolan beviljas bidrag på 700 000 kronor av Region Stockholm för projektet Circular Water Challenge. Pengarna ska användas till att utveckla lokalt anpassade planer för återanvändning av vatten på ett tiotal öar, däribland Sandhamn och Möja i Stockholms skärgård.

Foto: Fikri Rasyd

Vatten- och avloppssituationen är ett problem i Stockholms skärgård. Nu har tillväxt- och regionplanenämnden beslutat att bidra till ett projekt som utforskar lösningar. Projektet Circular Water Challenge tar ett helhetsgrepp på frågan genom att kartlägga vattenbehov och tillgångar för att ta fram lokalt anpassade metoder för återanvändning av vatten.

– Det här projektet kan generera stor regional nytta. KTH borgar för hög teknisk nivå, och de lokala planerna kommer att tas fram i bred samverkan med ö-bor, näringsliv, tjänstemän och politiker, säger Inger Lagerquist, tillväxtchef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm.

Bidraget på 700 000 kronor utgör halva projektbudgeten. Projektet leds av KTH i samarbete med partners från skärgårdskommuner i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar, Forststyrelsen i Finland samt Nordiska Skärgårdssamarbetet. Det startar 2019.

Fakta om bidraget – nytt fokus för 2019

Bidrag ur Region Stockholms skärgårdsanslag beviljas till verksamhet och projekt som avser att värna eller utveckla kusten och skärgården i Stockholmsregionen i linje med vision, mål och ambitioner i RUFS 2050 samt den gällande strategin för landsbygds- och skärgårdsutveckling.

Tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat att under 2019 prioritera projekt som syftar till förbättrad tillgänglighet i Stockholms skärgård. Dessutom har nämnden beslutat om utlysningsfokus för hållbarhetsbidrag: Insatser som utvecklar företagsklimatet och matchningen på arbetsmarknaden.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling