Nu blir det enklare att söka bidrag för skärgårdsutveckling

Tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat att teckna ett samverkansavtal med Länsstyrelsen och kommunerna Haninge, Värmdö, Österåker och Norrtälje. Syftet är att underlätta ansökningsprocessen till olika typer av skärgårdsanslag. I förlängningen ökar möjligheterna att utveckla Stockholms skärgård i enlighet med målen i RUFS 2050.

Det finns stor vilja att driva projekt i länets skärgård. Att ansöka om projektmedel för att förverkliga projektidéer kan dock vara mycket omständligt eftersom ansökan och återrapportering måste ske till flera finansiärer via olika system och rutiner.

För att kunna samordna projektstöd har tillväxt- och regionplanenämnden beslutat att teckna ett samverkansavtal med Länsstyrelsen i Stockholms län och skärgårdskommunerna Värmdö, Österåker, Haninge och Norrtälje. Samarbetet sker genom det nya projektet Skärgårdsmedel.
- Redan i vår kommer vi att underlätta för de som vill ansöka om projektstöd. Vi ser också att gemensam kvalitetssäkring, prioritering och medfinansiering kommer stärka den samlade regionala handlingskraften, säger Inger Lagerquist, chef för tillväxtavdelningen på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Projekten bidrar till genomförandet av RUFS

I Landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholms län, som ska upp till beslut i landstingsfullmäktige den 12 juni, finns prioriterade insatsområden som är av stor vikt för regionens hållbara utveckling. Samverkan kring skärgårdsmedel bidrar till att relevanta projektidéer genomförs och att både landstingets mål och målen i RUFS uppfylls.

Projektet Skärgårdsmedel kommer att administreras hos länsstyrelsen men alla parter är med och beslutar. Samfinansiering sker delvis med hjälp av medel från Hållbarhets- och skärgårdsanslaget.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling