Länets befolkning ökar med 330 000 invånare fram till 2026

Den nya befolkningsprognosen för Stockholms län speglar mer stabilitet än tidigare med en något lugnare utveckling. Det visar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i en ny analys som presenterades igår.

Befolkningen i Stockholms län beräknas öka från dagens 2 269 000 till 2 603 000 personer fram till 2026. Det är en ökning med 15 procent. Förra årets tioårsprognos beräknades till 17 procent. Förändringen beror främst på Migrationsverkets prognos för invandring som har skrivits ner sedan förra året.

– Samtidigt som befolkningstillväxten mattas av något ser vi att årskullarna födda 1990–1992 snart kommer upp i de barnafödande åldrarna. Detta är uppgifter som är viktiga för Stockholms läns landsting och länets kommuner som underlag för planering och budgetering av exempelvis barn- och mödrahälsovård, förlossningar, skolor, vårdbehov för äldre samt för kollektivtrafik, säger Hanna Wiik, chef för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Stockholm, Nacka och Järfälla bygger mest

Förvaltningen presenterade den årliga befolkningsrapporten igår tillsammans med uppgifter om kommunernas bostadsbyggnadsplaner och mortalitet kopplat till sociala faktorer. Analysen har sin utgångspunkt i SCB:s nationella prognos.

Här följer några slutsatser – läs mer i rapporterna.

  • Den största relativa befolkningstillväxten fram till 2026, 45 procent, väntas för Sundbybergs kommun. Järfälla kommun väntas öka sin befolkning med 30 procent och ytterligare fyra kommuner väntas öka sin folkmängd med över 20 procent, nämligen Upplands-Bro, Värmdö, Nykvarn och Vallentuna. Danderyds kommun och Södertälje förväntas få den relativt sett minsta befolkningsökningen, 6 procent.
  • Totalt planeras ett tillskott av 341 000 bostadslägenheter i länet under perioden 2017–2030. Drygt 90 procent är lägenheter i flerbostadshus.
  • Antalet planerade bostäder är högst i Stockholm (109 000), Nacka (25 000) och Järfälla (20 000).
  • Antalet planerade bostäder i relation till bostadsbeståndet 2016 är högst i Sundbyberg, Upplands-Bro, Järfälla och Nacka, som alla har byggplaner motsvararande över 60 procent av beståndet.
  • Ensamboende är den vanligaste hushållstypen i de nyproducerade bostäderna.
  • Medellivslängden är högre i Stockholms län än i riket. Vanligast år 2016 är att dö vid 91 år för kvinnor i Stockholms län, jämfört med 90 år för kvinnor i riket. För män i Stockholms län är den knappt 88 år, ungefär som för män i riket.
  • Även om det väntas födas färre barn per kvinna räknar man med att antalet kvinnor i barnafödande åldrar fortfarande ligger på en hög nivå. Det betyder att den tidigare prognosen som innebär 34 722 födda år 2024 ligger fast. Med hänsyn till flerbarnsfödslar är det beräknade antalet förlossningar alltid lägre än antalet födda. Prognosen för antalet förlossningar 2024 ligger som tidigare på 33 600.
  • Utbildningsnivån i kommunen påverkar medellivslängden i kommunen. Högst medellivslängd har de som bor i Danderyd.
  • Medellivslängden hos män är lägre om de är ensamstående än om de är samboende. För kvinnor är skillnaderna inte så stora. Kvinnor påverkas mer av skillnader i utbildningsnivå.

Diagram 3

Tabell 1

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling