Stockholmsregionen den mest innovativa regionen i EU 2017

Stockholm rankas som EU:s mest innovativa region enligt 2017 års Regional Innovation Scoreboard, som nyligen presenterades av EU-kommissionen. Regionalt samarbete är en av framgångsfaktorerna, enligt Hanna Wiik, förvaltningschef på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Regional Innovation Scoreboard är en årlig analys av forsknings- och innovationsprestandan i 220 regioner i EU. Den kompletterar en jämförelse mellan medlemsstaternas prestanda och mäter bland annat investeringar i och effekter av innovation. Sverige har de senaste åren legat i toppen av kategorin för "Innovation leaders" och i år rankas dessutom Stockholmsregionen som den mest innovativa regionen i EU.

– I RUFS 2050, som nu är ut på remiss, formuleras visionen att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Därför är det väldigt stimulerande att redan år 2017 få en bekräftelse från EU-kommissionen att regionen rankas som den mest innovativa, säger Hanna Wiik, förvaltningschef på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 

Flest antal startups

Stockholmsregionen fortsätter att attrahera fler företag, investeringar och talanger. Som ett resultat av en starkt utvecklad innovationsstruktur, baserad på akademisk och vetenskaplig forskning, har regionen bland annat flest antal startups per capita än någon annan europeisk stad och en av Europas största Life science-kluster.

– Det regionala samarbetet är en framgångsfaktor. Inom ramen för Innovationskraft Sthlm, som leds av länsstyrelsen, bygger vi vidare på visionen och mål i RUFS 2010, säger Hanna Wiik.

2017 regional Innovation Scoreboard

Om Regional Innovation Scoreboard

Regional Innovation Scoreboard är en utvidgning av EU-kommissionens årliga European Innovation Scoreboard, som ger en jämförande bedömning av medlemsstaternas forsknings- och innovationsprestanda. Det regionala perspektivet använder samma metod och mäter 18 av 27 indikatorer, bland annat livslångt lärande och flest citerade publikationer. Tidigare rapporter visade endast vilken rankinggrupp som regionerna tillhörde, nytt för i år är att rapporten visar individuella rankingresultat. Stockholm rankas som EU:s mest innovativa region följt av region Hovedstaden i Danmark och South East i Storbritannien.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling