Så påverkar pandemin våra resvanor

Pandemin har på olika sätt påverkat hur vi transporterar oss i regionen. Vissa förändringar kommer kanske att bli mer bestående än andra. Vid årets första Forum för regionplanering fokuserar vi på pandemins effekter på våra resvanor.

Datum
Torsdag den 22 april 2021
Tid:
13:00-14:30
Plats:
Följ webbinariet på: https://youtu.be/DMvcSSzYz38,

Program

13.00 – 13.10  Introduktion  
Martin Påhlman, chef för Klimatenheten, Region Stockholm

13.10 – 13.30  Trafikverkets projekt Resvanor efter pandemin
Sofia Heldemar, Otto Åstrand och Mårten Johansson, Trafikverket

13.30 – 13.50 Pandemin ett möjlighetsfönster för hållbara beteenden
Noah Linder, doktorand i miljöpsykologi, Gävle högskola

13.50 – 14.05 Under och efter Covid – vilka minskar sitt kollektivtrafikresande?
Isak Rubensson, Samhällsekonom, Trafikförvaltningen, Region Stockholm

14.05 – 14.10 Potential för distansarbete i Stockholms län
Ylva Törne, regionplanerare, Region Stockholm

14.10 – 14.30  Det här händer på Region Stockholm
Martin Påhlman, chef för klimatenheten, Region Stockholm

Forum för regionplanering är en återkommande mötesserie där vi vill samla alla som arbetar med fysisk planering inom regionen. Mötet vänder sig i första hand till dig som arbetar med översiktsplanering och strategisk samhällsplanering på kommun, inom Länsstyrelsen Stockholm, Trafikverket Stockholm och Region Stockholm. 

Anmäl dig gärna på denna länk: