Nu förverkligar vi Landsbygds- och skärgårdsstrategin!

Nu tar vi steget vidare i vårt gemensamma arbete kring handlingsprogrammet för Landsbygd- och skärgårdsstrategin och anordnar en remissdialog med workshop.

Datum
Måndag den 9 mars 2020
Tid:
11:30-14:00
Plats:
Lindhagensgatan 98, Stockholm,

Vid detta dialogtillfälle erbjuder Region Stockholm de medverkande att lämna inspel och synpunkter på det framtagna handlingsprogrammet. 

Program

11.30-12.00 Lunchmingel med smörgås (vegetarisk) och kaffe 
12.00 Välkommen - handlingsprogrammet presenteras av Region Stockholm
12.30 Workshop-dialog i smågrupper
13.30 Diskussion i helgrupp 
14.00 Avslutning