Hur skapar vi en hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsområdet?

Välkommen till Landstingshuset där bland annat Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola och Gustav Hemming tillväxtregionråd Region Stockholm, diskuterar hållbar tillväxt och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsområdet i Stockholms län. Seminariet är en del av Kompetensförsörjningsveckan 2020 som arrangeras av Region Stockholm den 10-14 februari.

Datum
Fredag den 14 februari 2020
Tid:
09:00-12:00
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm,

Hälso- och sjukvården pekas ut som en av de sektorer som har mycket stora behov av arbetskraft - både idag och framöver. För att möta behoven av kompetens krävs en hållbar kompetensförsörjning inom sektorn.

Regionråden Gustav Hemming och Ella Bohlin bjuder in ett antal nationella och regionala nyckelaktörer från hälso- och sjukvården bjudas in för att bland annat behandlande följande:

  • Hur skapas hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården?
  • Hur viktig är omställningen inom sektorn?
  • Hur förhåller sig hälso- och sjukvården till livslångt lärande för att möta kompetenskraven?
  • Hur kan tillvaratagandet av utrikes föddas kompetens förbättras inom hälso- och sjukvården?
  • Hur skapas en hållbar arbetsmiljö inom hälso-och sjukvården, särskilt inom 24/7-verksamheten?

Seminariet avslutas med panelsamtal med rubriken: hållbar kompetensförsörjning och arbetsmarknad inom hälso- och sjukvården. 

Program

08.30-09.00   Frukost och registrering

09.00   Välkommen och inledning
Gustav Hemming, tillväxtregionråd, Region Stockholm

- Nationella vårdkompetensrådet och tillgång och efterfrågan på personal
Viktoria Svensson, nationella vårdkompetensrådets kanslichef, Socialstyrelsen

- Region Stockholm: Kompetensförsörjning - både utmaningar och nya möjligheter som förutsätter samverkan
Ulrika Sundquist, HR-direktör Region Stockholm och Tora Almquist, tillträdande utbildningschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen

- Hur kan universitet och högskolor bidra till vårdens kompetensförsörjning?
Annika Östman Wernerson, vice rektor för utbildning, Karolinska Institutet och Anna Humble direktör för landstingssamverkan, Karolinska Institutet

10.05-10.20   Paus

- Gränsöverskridande vård och utbildning 
Peter Seger vd Sophiahemmet och Johanna Adami rektor Sophiahemmet Högskola

- Hållbara arbetsförhållanden
Ann Johansson, vice ordförande vårdförbundet och Jane Stegring, vice ordförande vårdförbundet Stockholm

11.00-11.55 Panel: Hållbar kompetensförsörjning inom hälso och sjukvård
Matilda Ernkrants, minister för högre studier och forskning, Ann-Marie Wennberg Larkö, Ordförande Nationella vårdkompetensrådet 

Avslutande ord
Ella Bohlin vårdutvecklingsregionråd, Region Stockholm

12.00 Slut