Seminarieserie: Hållbar kompetensförsörjning

Tillsammans med Länsstyrelsen lanserar Region Stockholm en seminarieserie om hållbar kompetensförsörjning och arbetsmarknad under 2019 och 2020. Hur tillgodoser vi kompetensbehovet? Hur bygger vi en hållbar kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Stockholms län? Detta första seminarium kommer att fokusera på besöksnäringen och dess utmaningar. Medverkar gör bland annat Nordic Choice Hotels och Strömma.

Datum
Måndag den 21 oktober 2019
Tid:
09:00-12:00
Plats:
Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66,

Under seminariet kommer bland annat följande frågor att lyftas:

 • Besöksnäringen pekas ut som en av Sveriges snabbast växande näringar och en ny basnäring.
 • Hur ser näringsrepresentanter och politiker på förutsättningarna för en hållbar arbetsmarknad för den enskilde och en hållbar kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen?

Program

8.30-9.00 Kaffe och registrering

9.00 Välkommen!
Regionråd Gustav Hemming och Landshövding Sven-Erik Österberg

 • Läget i länet och RUFS 2050
  Per Bark, analyschef Länsstyrelsen och Marcelo Fernandez, enhetschef Region Stockholm
 • Företagarna
  Malin Påhls Hansson,  näringspolitisk expert
 • Strömma
  Peter Henricsson, COO Strömma Sweden

10.15-10.35 Paus, kaffe och frukt

10.35 Nordic Choice Hotels
Tina Tropp Jerresand, Vice President People & Culture

11.00 Panelsamtal
Helen Hellmark Knutsson riksdagsledamot Socialdemokraterna, Tobias Andersson riksdagsledamot Sverigedemokraterna, Ann-Charlotte Hammar Johnsson riksdagsledamot Moderaterna, Lorena Delgado Varas riksdagsledamot Vänsterpartiet, Arman Teimouri riksdagsledamot Liberalerna och Tina Tropp Jerresand Nordic Choice Hotels, Peter Henricsson Strömma, Anna Libietis Företagarna, Anna Cederschiöld Stuart, Visita

12.00 Avslut
Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm

 

Till anmälan