Kommunkontaktmöte Tema:Kraftförsörjning

Syftet med mötet är att belysa kraftförsörjningsfrågan och att utforska möjligheten till samverkan.

Datum
Torsdag den 23 maj 2019
Tid:
13:00-16:00
Plats:
7A Odenplan, Norrtullsgatan 6,

Vad krävs för att elen ska räcka till?

Tillgången till el behöver tryggas för det fortsatta samhällsbyggandet och för näringslivsutvecklingen.Vad kan göras på regional nivå och med fysisk planering? Hur behöver vi kraftsamla för att påverka den nationella nivån?

Anmäl dig här