Öppet forum för boendeplanering

Välkommen till vårens Öppet forum för boendeplanering. Vid detta tillfälle kommer vi presentera resultat från årets bostadsmarknadsenkät.

Datum
Onsdag den 20 mars 2019
Tid:
09:00-11:30
Plats:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66,

Är det fortfarande underskott på bostäder i länets alla kommuner? Hur många bostäder planeras under 2019 och 2020? Det är några av de frågor som du får svar på. Ett särskilt nedslag görs i kommunernas svar vad gäller bostadssituationen för nyanlända. Vi kommer också få en genomgång av hur sociala frågor hanteras i detaljplaneringen i länet.

Matilda Rehn och Kim Örtenblad från regionplaneavdelningen kommer vara med och prata.

Anmäl dig här