Informationsträffar om affärsutvecklingscheckar

Driver du ett företag som vill växa på en internationell marknad eller få ökad digital mognad? Nu har du möjlighet att söka finansiering genom affärsutvecklingscheckar på 50 000 – 250 000 kronor.

Datum
Torsdag den 21 februari 2019
Tid:
18:00-20:00
Plats:
7 A Centralen, Vasagatan 7, Lokal: Vasa,

Region Stockholm arrangerar under våren 2019 två informationstillfällen tillsammans med Tillväxtverket, Almi, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Exportkreditnämnden och RISE. På informationsträffen får du veta mer om affärsutvecklingscheckarna och ansökningsprocessen.

Följande checkar kan sökas under 2019:

Internationalisering – för dig som vill nå nya internationella marknader (inklusive förberedelser inför Brexit) Digitalisering - för dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter