Samhällsekonomiska aspekter på RUFS 2050

Välkommen till ett frukostseminarium om samhällsekonomiska analyser som en del i arbetet med regional utvecklingsplanering.

Datum
Torsdag den 6 december 2018
Tid:
08:00-10:00
Plats:
Bio Capitol, Sankt Eriksgatan 82, Stockholm,

Samhällsekonomiska analyser har länge använts inom bland annat transportplanering för att göra prioriteringar mellan olika investeringsförslag. Metoder har tagits fram som baseras på åratal av forskning. Metodiken är dock inte lika välutvecklad inom andra områden, trots att det många gånger finns ett behov av att samhällsekonomiska nyttor och kostnader vägs in inför beslut om olika åtgärder.

Tillväxt- och reigonplaneförvaltningen har påbörjat ett metodutvecklingsarbete där man har tittat på möjligheterna att använda sig av samhällsekonomiska analyser i det regionala utvecklingsarbetet. På seminariet kommer arbetet som påbörjats att presenteras.

Vi vill nu bjuda in regionens aktörer för att diskutera möjligheter och utmaningar med att arbeta med samhällsekonomiska analyser i arbetet med regional utvecklingsplanering.

Medverkande:
Cecilia Lindahl, regionplanerare, tillväxtavdelningen, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL
Lars Berglund, WSP
Rickard Hammarberg, WSP
Christer Anderstig, seniorkonsult, WSP
Lena Nerhagen, forskare, VTI
Linus Hasselström, miljöekonom, Anthesis Enveco
Elin Vimefall, universitetslektor, Handelshögskolan Örebro universitet
Fredrik Torehammar, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare

Välkomna!

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift om du inte avbokar i tid. Läs mer i våra bokningsvillkor.

Målgrupp: Personer som arbetar inom kommuner, regionala och nationella myndigheter, näringsliv, akademi och intresseorganisationer med fokus på hållbarhet och analys.

Övrigt: Frukost serveras från 08:00 och seminariet startar 08:30

Det går inte längre att anmäla sig till aktiviteten.