Seminarium om RUFS 2050

Den 12 juni är det dags för landstingsfullmäktige i Stockholms län att besluta om den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Det innebär att det långa arbetet med att förankra och formulera planen är klart och att det är dags att börja blicka framåt. Välkomna på ett seminarium där vi presenterar slutresultatet.

Datum
Onsdag den 13 juni 2018
Tid:
14:30-17:00
Plats:
H2 Health hub, Hälsingegatan 45, 113 31 Stockholm,

Framtagande av förslaget till RUFS 2050 har varit en lång process där många av länets aktörer spelat en viktig roll. Därför bjuder vi in alla som medverkat för att tacka för ett mycket bra samarbete. Vi presenterar den slutliga versionen av RUFS 2050 och strategierna för landsbygd och skärgård, klimat och kultur. Vi blickar även framåt och diskutera hur vi tillsammans ska ta oss an framtidens utmaningar.

Anmäl dig här