Cykelkansliet tar fram regionalt cykelbokslut för 2016

För tredje året i rad ska cykeltrafikens utveckling i Stockholmsregionen sammanställas i ett regionalt cykelbokslut. Det regionala cykelkansliet har skickat ut en enkätundersökning till länets kommuner för att samla in redogörelser för cykelåret 2016. Enkätundersökningen ligger även till grund för utnämningen av ”Årets cykelprestation” – ett pris som delas ut till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året.

Vilken aktör kommer tilldelas detta pris – Årets cykelprestation 2016? Kommunernas enkätsvar utgör underlag för regionala cykelkansliets bedömning.

– Cykelbokslutet följer upp genomförandet av den regionala cykelplanen från 2014. Det är en viktig grund för att få en samlad helhetsbild av cykeltrafikens utveckling. Det är också ett viktigt kunskapsunderlag för kommande planering och åtgärder, säger Björn Sax Kaijser, samordnare på det regionala cykelkansliet som har inrättats för att samordna arbetet med cykelplanering i länet.

Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm står bakom cykelkansliet och cykelbokslutet.

Årets cykelbokslut är det tredje i följd. Några nyheter är:

  • ett utvecklat avsnitt om kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik.
  • ett utvecklat avsnitt om trafikolyckor med rapportering av olycksfrekvens relaterat till drift och underhåll.

Bokslutet underlag för ”Årets cykelprestation”

Det regionala cykelbokslutet kommer att presenteras på en årlig konferens i höst. Då kommer även ”Årets cykelprestation” att tillkännages. Förra året gick priset till Nacka kommun för deras arbete med cykelfrågor.

– Enkätundersökningen ligger till grund för utnämningen av årets cykelprestation och det är därför viktigt att kommunerna redovisar samtliga åtgärder som har genomförts under året. Bedömningen görs utifrån en samlad bild av flera faktorer, exempelvis utbyggnad av regionala cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll och andra cykelfrämjande åtgärder, säger Björn Sax Kaijser.  

Tillbaka till nyhetslistan det regionala cykelkansliet