Nytt samarbete ska snabba på upprustning av regionala cykelstråk

Det regionala cykelkansliet har inlett ett samarbete med en rad kommuner för att gemensamt förbättra standarden längs två viktiga pendlingssträckor för cyklister: Västerhaningestråket och Kungsängenstråket/Hässelbystråket.

God belysning, beläggning i asfalt och cykelbana separerad från fotgängare – det är några av kraven som den regionala cykelplanen ställer på de regionala cykelstråken. För att få till ett sammanhållet cykelvägnät i länet där alla sträckor håller måttet måste kommunerna samverka när de rustar upp. Det regionala cykelkansliet, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm, hjälper nu väghållarna att planera i en gemensam process.

– Vi utvecklar metoden tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Vi inleder med Västerhaningestråket och Kungsängenstråket/Hässelbystråket som är flitigt trafikerade och har stor potential för ytterligare cyklister, säger Björn Sax Kaijser, samordnare för det regionala cykelkansliet.

Det är Trafikverket och kommunerna Upplands-Bro, Järfälla, Haninge, Huddinge och Stockholms stad som är väghållare för stråken. Tack vare ekonomiskt stöd från Energimyndigheten kan cykelkansliet genomföra studier för att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att cykelstråken ska uppnå rätt standard.

Gemensamt arbete

I måndags träffades aktörerna för att tydliggöra sin samverkan.

– Upplands-Bro förtätas i rask takt och intresset för cykelpendling ökar. När vi kan visa att grannkommunerna satsar på cykelstråken ökar incitamenten att investera även hos oss, säger Therese Eriksson, projektledare i Upplands-Bro kommun.

Under året kommer cykelkansliet att starta samarbeten kring fler regionala cykelstråk.

Cykelplanerare

Här är gänget som arbetar med att planera upprustning för Kungsängen/Hässelbystråket – representanter från Järfälla, Stockholms stad, Trafikverket, Upplands-Bro och det regionala cykelkansliet.

Tillbaka till nyhetslistan det regionala cykelkansliet