Nacka kommun får pris för Årets cykelprestation

Det regionala cykelkansliet delar ut priset Årets cykelprestation 2015 till Nacka kommun. De har visat att det går att göra stora framsteg inom cykelområdet på kort tid – med rätt inställning och politisk uppbackning.

Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka kommun och Gustav Hemming, miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd på Stockholms läns landsting.

Idag presenterade det regionala cykelkansliet den allra första pristagaren för Årets cykelprestation vid ett seminarium i Landstingshuset. Bedömningen görs utifrån kriterier som mäts i det regionala cykelbokslutet som offentliggjordes idag, exempelvis utbyggnad av regionala cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll och andra cykelfrämjande åtgärder.

– Priset går till Nacka kommun eftersom de har åstadkommit stor positiv förändring på kort tid. Förutom att de har byggt ut cykelstråken på ett föredömligt sätt har de arbetat med bland annat resvaneundersökning, bilfri vecka och förmånscykel för anställda, säger Björn Sax Kaijser, samordnare på det regionala cykelkansliet.

Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka kommun, är stolt över utnämningen:
– Vi vill att fler ska cykla. Det är ett kvitto på att vi satsat och satsar rätt. Priset visar på bredden i vår satsning – vi bygger, renoverar och underhåller cykelbanor, gör cykelparkeringar och installerar allmänna cykelpumpar.

Cykelkansliets motivering till att Nacka kommun får priset Årets cykelprestation 2016

"Årets cykelprestation går till en aktör som har gjort stora framsteg inom cykelområdet. Årets pristagare visar att det går att åstadkomma stora förändringar på kort tid – med rätt inställning och politisk uppbackning. Årets cykelprestation 2015 går till Nacka kommun."

Länets topp tre

Bland länets 26 kommuner är det sammantaget tre kommuner som sticker ut, visar det regionala cykelbokslutet – Nacka, Sollentuna och Stockholm.

– Dessa kommuner går i bräschen och kan inspirera andra kommuner. Det är genom att driva en aktiv cykelpolitik och avsätta tillräckliga resurser som man når resultat. Här har stora kommuner nära Stockholm en fördel, säger Björn Sax Kaijser.

Nackas cykelprestation i bilder

Priset till Nacka kommun består av en liten cykel producerad i återvunnet material. På Twitter (@sll_trf) har cykelkansliet gett ledtrådar till vinnaren genom att placera ut priset på olika platser i Nacka. Här kan du se de olika bilderna.

1. Mensättra: Fler och fler cykelbanor byggs och förbättras i Nacka. På den här har cyklister gott om utrymme och är dessutom åtskilda från biltrafiken.

Mensättra

2. Nyckelviken: Flera utflyktsmål kan nås med cykel.

Nyckelviken

3. Cykelställ: Stora som små cyklar får plats i Nackas nya cykelställ med både tak och bra möjligheter att låsa fast cykeln.

Cykelställ i Nacka

4. Nacka strands bergbana: Orkar man inte cykla finns det transportmedel där man får ta med sig cykeln.

Nacka strands bergbana

5. Nyckelvikens rekreationsområde: Papperskorg för cykelburna!

Papperskorg i Nyckelviken

6. Nacka strand: I Nacka siktar man mot stjärnorna och når ganska långt (skulpturen i bakgrunden är Gud fader på himmelsbågen av Carl Milles).

Nacka Strand

7. Skurubron: Vackra vyer följer cyklisten på flera ställen genom Nacka.

Skurubron

8. Nacka Forum: Många cykelvägar i kommunen leder till den här byggnaden.

Nacka Forum

Tillbaka till nyhetslistan det regionala cykelkansliet