Regional utveckling

Region Stockholm är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Stockholms län står inför stora utmaningar de kommande åren kopplade till miljö, befolkningstillväxt, integration, bostäder och infrastruktur.

Region Stockholm har en viktig roll som ansvarig för den övergripande regionala utvecklingen i länet. Arbetet tar avstamp i den regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen beskriver den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till 2030 och med utblick mot 2050. Visionen är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

Helena Reinhagen

Kommunikationschef, Tillväxt och regionalplaneförvaltningen
Kommunikationschef, Tillväxt och regionalplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar för att stärka Stockholmsregionens attraktivitet och Region Stockholms roll i utvecklingen.

Kontakt

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Norra Stationsgatan 69

Postadress:
Region Stockholm
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550, 104 22 Stockholm

Telefon:
08-123 130 00
E-post: registrator.trf@sll.se

Receptionens öppettider är helgfri vardag 08:00 - 16:45. Öppettiderna gäller även dag före röd dag.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare