Regional utveckling

Stockholm är en av de snabbast växande storstäderna i Europa och Region Stockholm har en viktig roll för den regionala utvecklingen i länet. Arbetet tar avstamp i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Visionen är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. 

Gustav Hemming (C)

Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
Telefon
08-737 41 36

Leif Gripestam (M)

1:e vice ordförande tillväxt- och regionplanenämnden
1:e vice ordförande tillväxt- och regionplanenämnden

Hanna Wiik

Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Jessica Andersson

Avdelningschef, Regionplaneavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Avdelningschef, Regionplaneavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Inger Lagerquist

Avdelningschef, Tillväxtavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Avdelningschef, Tillväxtavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Helena Reinhagen

Kommunikationschef, Administration- och kommunikationsavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kommunikationschef, Administration- och kommunikationsavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 144 84

Ann Lundell

Ekonomichef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Ekonomichef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar för att stärka Stockholmsregionens attraktivitet och Region Stockholms roll i utvecklingen.

Besöksadress:
Norra Stationsgatan 69

Postadress:
Region Stockholm Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-123 130 00
E-post: registrator.trf@sll.se

Receptionens öppettider är helgfri vardag 08:00 - 16:45. Öppettiderna gäller även dag före röd dag.