Regional utveckling

Stockholmsregionen toppar EU-listan om regional konkurrenskraft -The Regional Competitiveness Index 2019. Visionen i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 är att regionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion 2050. Region Stockholm bidrar på olika sätt till att skapa de bästa förutsättningarna för en ledande, levande och en hållbar region

Gustav Hemming

Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd

Leif Gripestam

1:e vice ordförande tillväxt- och regionplanenämnden
1:e vice ordförande tillväxt- och regionplanenämnden

Robert Johansson

2:e vice ordförande tillväxt- och regionplanenämnden
2:e vice ordförande tillväxt- och regionplanenämnden
Mobiltelefon
070-737 74 76

Hanna Wiik

Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar för att stärka Stockholmsregionens attraktivitet och Region Stockholms roll i utvecklingen.

Besöksadress:
Lindhagensgatan 98

Postadress:
Region Stockholm Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-123 130 00
E-post: registrator.trf@sll.se

Receptionens öppettider är helgfri vardag 08:00 - 16:45. Öppettiderna gäller även dag före röd dag.