Regional utveckling

Region Stockholm ansvarar för regional utveckling inom Stockholms län. Visionen är att bli Europas mest attraktiva och hållbara storstadsregion. Det finns en långsiktig plan fram till år 2050 för att göra livet bättre för alla som bor, verkar och vistas i regionen.

Gustav Hemming (C)

Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
Telefon
08-737 41 36

Leif Gripestam (M)

1:e vice ordförande tillväxt- och regionplanenämnden
1:e vice ordförande tillväxt- och regionplanenämnden

Hanna Wiik

Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Jessica Andersson

Avdelningschef, Regionplaneavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Avdelningschef, Regionplaneavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Inger Lagerquist

Avdelningschef, Tillväxtavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Avdelningschef, Tillväxtavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Helena Reinhagen

Kommunikationschef, Administration- och kommunikationsavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kommunikationschef, Administration- och kommunikationsavdelningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 144 84

Ann Lundell

Ekonomichef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Ekonomichef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar för att stärka Stockholmsregionens attraktivitet och Region Stockholms roll i utvecklingen.

Besöksadress:
Norra Stationsgatan 69

Postadress:
Region Stockholm Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-123 130 00
E-post: registrator.trf@sll.se

Receptionens öppettider är helgfri vardag 08:00 - 16:45. Öppettiderna gäller även dag före röd dag.