Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är ett digitalt museum för hela regionens kulturarv, konst och slöjd.

Syntolkning: Bildkollage

Det digitala museet för Stockholms län

Hos oss kan du upptäcka både platser och konst, ta del av berättelser och göranden. Du kan också vandra runt i spännande digitala stadsvandringar och utställningar. Eller varför inte ladda upp en bild som blir en del av vår gemensamma historia i framtiden? Vi har flera appar och finns förstås också på sociala medier. Kort sagt, vi är museet på fickan. Genom våra digitala kanaler vill vi öka förståelsen för länets historia och samtid. Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv och skapa dialog kring historia, samtid och framtid.

Att mötas och föra dialog med länsinvånarna är därför en viktig del av vårt dagliga arbete. Vår förhoppning är att vi alla kan bidra till att kulturarvet tas tillvara och brukas för en hållbar samhällsutveckling.