Barn och unga: Ny stödomgång till filmkulturell verksamhet

Nu är det dags för vårens ansökningsomgång gällande Svenska Filminstitutets stöd. Filmkonsulenterna erbjuder konsultativt stöd och möjlighet att boka in ett digitalt möte för rådgivning kring ansökan.

Svenska Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga är öppet för ansökan två gånger per år, nästa deadline är den 31 mars. Stödet ges till kommunalt finansierad verksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet går att söka för att genomföra insatser som exempelvis utveckling av skolbioverksamhet, filmpedagogisk verksamhet, fortbildning för lärare eller uppstart av filmkurser på kulturskola.

Under ett års tid har pandemin gjort att kulturverksamhet, inte minst för barn och unga, blivit lidande. Aktivtiter och publika arrangemang har ställts in eller vart tvungna att ställas om. Nu går vi mot en höst som förhoppningsvis kan bli mer tillåtande och möjliggöra för oss att återigen ta del av fysiska och publika mötesplatser. Våren erbjuder ett ypperligt tillfälle att planera för en återstart, uppstart eller utveckling av filmverksamhet för och med barn och unga. Svenska Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet kan möjliggöra sådana satsningar.  

Nu erbjuder filmkonsulenterna konsultativt stöd och rådgivning inför ansökan, till er som funderar på eller har påbörjat en ansökan: Vad är viktigt att tänka på när jag skriver ansökan? För vilka insatser och utvecklingsområden kan jag söka stöd? Och hur konkretiserar jag de utvecklingsprojekt som finns i vår verksamhet eller kommun?  

Boka in oss på ett digitalt möte, så tittar vi gemensamt på er ansökan.  
Hör av dig till Linda Lindgren på e-post eller telefon 08-123 378 82.

Två nya stöd

Svenska Filminstitutet har nu även två nya stöd, för att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Stöden går att söka för språkstärkande filmpedagogiska projekt, visningar av film på minoritetsspråken, filmkurser, talangutveckling och andra åtgärder som på kort eller lång sikt främjar film på minoritetsspråken.

Tillbaka till nyhetslistan kultur