Filmkonsulenterna subventionerar: Grundkurs för biografföreståndare

Den 12-13 april samt den 10-11 maj genomför Biografcentralen en digital 4-dagars grundkurs för biografföreståndare. En utbildning som filmkonsulenterna på Region Stockholm kan subventionera vid intresse.

Sedan 2014 har Biografcentralen erbjudit en 4-dagars Grundkurs för Biografföreståndare, vilken blivit väldigt uppskattad. Nu har utbildningen uppdaterats med en ny modul, nytt innehåll och nya inspiratörer. Kursen vänder sig till alla biografer som vill förstå sin bakgrund, reflektera över nuläget och ta sikte på att utveckla sig själva och sin biografverksamhet in i framtiden! 

Kursen leds av Jens Lanestrand (Biografcentralen), Katja Uneborg (tidigare Bio Rio Sthlm), Irini Siga (Biografcentralen) och ett flertal inbjudna gästföreläsare.  

Datum våren 2021: Den 12-13 april samt den 10-11 maj.  
Anmälan senast den 31 mars på Biografcentralens webbsida 
Plats: Digitalt via Zoom.  
 
Arbetar du på biograf och är intresserad av att delta i utbildningen? Filmkonsulenterna på Region Stockholm kan subventionera kursen vid behov. Vid intresse kontakta Ulf Slotte, filmkonsulent visning & spridning, på e-post eller telefon 08-123 378 92.

Tillbaka till nyhetslistan kultur