Dans på Folkbibliotek

En inbjudan till dig som arbetar på bibliotek, inom kommun i Stockholms län eller inom dans och cirkusfältet.

pojke som läser på golvetDe senaste åren har fler bibliotek hittat former för att samarbeta med koreografer och danskollektiv på olika sätt. Det kan handla om att dansa fram en bok, att föreställningar skapas i biblioteket eller att besökare får uppleva biblioteksrummet på ett nytt sätt. Tanken är ofta att tillgängliggöra biblioteksrummet och sänka trösklarna till att få uppleva dans. Ingångarna är många och ofta väldigt kreativa.   
 
Vad händer när dansens tar plats i biblioteksrummen? Vad finns det för erfarenheter? Hur kan de olika verksamheterna mötas på bästa sätt och hålla hög kvalitet? 

Presentationer och medverkande

  • Bludderblad

- ett konstnärligt utforskande mot en föreställning, i samarbete med Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra, i Ekerö kommun. 

Medverkande: Ingrid Olterman, koreograf, Kerstin Lidman, bibliotekarie Ekerö 

  • Hallonbergen stories 

- ett dansresidens på Hallonbergens bibliotek

Medverkande: Anna Källblad, koreograf och Johanna Klöfvermark, barnbibliotekspedagog, Sundbybergs kommun. 

  • Johanssons pelargoner och dans utforskar offentliga miljöer

i samarbete med Uppsala Stadsbibliotek.

Medverkande: Karin Wiklund, koreograf och Anna Haglund, ljuddesigner och kompositör samt Uppsala Stadsbibliotek. 

  • Dans i lägenhet

är ett konstnärligt dansverk från 2008 som under en period fanns på biblioteket för hemlån och spelades upp hemma hos låntagaren. 

Medverkande: Paloma Madrid, koreograf 

  • Dans och folkbibliotek, på vilket sätt kan dans ta plats i biblioteksrummet?

Medverkande: Rebecca Medici, producent på Stockholms stadsbibliotek, Tranströmerbiblioteket  

Tillbaka till nyhetslistan kultur