Fri kultur för upplevelse, möten, bildning och delaktighet

Kultur bidrar till att stärka Stockholmsregionen, till att göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Därför stödjer Region Stockholm kulturaktörer i länet. Konst och kultur är dessutom viktigt för att skapa mer läkande vårdmiljöer. Kulturförvaltningen ansvarar för att invånare i länet får möta konst i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan.

Kultur för barn och unga ska prioriteras särskilt 2021. Samverkan med länets kommuner och andra aktörer är en stor del i arbetet för ett starkt kulturliv i Stockholms län och kommer därför att prioriteras.

 
Från 2021 ska Region Stockholm och Stockholms Stad samarbeta för att stödja filmproduktion, något som ska bidra till att öka länets attraktivitet för kreativa näringar.

Som huvudfinansiär för Stockholms konserthusstiftelse ska Region Stockholm fortsätta stödja en musikalisk verksamhet i världsklass. Att fortsätta söka efter nya kanaler för kulturverksamheten blir också ett viktigt uppdrag, inte minst med tanke på de begränsningar som pandemin leder till.

Prioriterade samverkansområden är även till exempel Regionbibliotek Stockholm som tillsammans med folkbiblioteken har ett läs- och skrivfrämjande uppdrag för barn och unga.

Tillbaka till nyhetslistan kultur