Ny konst i landstingssalen

Under våren fick landstingssalen ny konst. Det är konstnären Emma Hartmans målningar på duk och på koppar som nu möter fullmäktiges ledamöter och besökare i salen. Konstnären utgår alltid från färgen som är hennes drivkraft i måleriet. I sitt arbete undersöker hon färger och deras förhållande till varandra. En bild kommer alltid till tillsammans med flera andra, Hartman målar på flera dukar samtidigt.

Det är den så kallade procentregeln som bidrar ekonomiskt till konsten. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. När storlandstinget bildades 1971 blev det formellt beslutat att även då Stockholms läns landsting skulle tillämpa procentregeln, men med upp till två procent av produktionskostnaden. Tack vare det har Region Stockholm idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av offentlig konst som utgör ett rikt kulturarv.

Kompositionerna med en horisontallinje kan ge associationer till landskap, kanske en glittrande sjö. De abstrakta landskapen i målningarna Tidal (olja på duk) och Wetlands (olja på koppar) är konstnärens minnen från barndomen.

Emma Hartman är född 1974 i Örebro och bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Umeå konsthögskola. På Södertälje sjukhus har Emma Hartman gjort den konstnärliga gestaltningen i rum för avsked.


Ny placering väntar Det hotade paradiset

Olle Olsson Hagalunds gobeläng Det hotade paradiset är nedtagen och väntar på ny placering. Den köptes in 1970 och har varit placerad i landstingssalen sedan 1996. Det krävdes byggställningar ända upp till taket för att ta ned, en gobeläng kan vara mer utmanande att hantera är en stelare målning.  

Det är konsthandläggare på kulturförvaltningen som nu har gett den stora salen en mer upphöjd gestaltning. Med salens många visuella element som flaggor och stora skärmar som pratar olika språk så blir miljön lätt rörig. Intrycken behöver bli mer enhetliga och bjuder kanske in till reflektion på ett mer subtilt sätt nu, tror Charlotta Abrahamsson och Kicki Bergquist-Selder.

Konsthandläggare ansvarar för hantering av den befintliga konsten inom Region Stockholm och ser till att konstverk får ny placering utifrån just den nya platsens förutsättningar. Trycket på önskemål från verksamheterna är stort.

Att återbruka konsten är självklart i arbetet med gestaltning. Konsten är inte bara ett visuellt inslag, konsten blir en del av platsen och skapar igenkänning och trygghet för människorna som vistas i gestaltade miljöer.

Läs mer om konst i vårdmiljö på kulturförvaltningens webbplats.

Tillbaka till nyhetslistan kultur