Kulturpolitik och praktik i Stockholmsregionen

Stockholmstinget är en mötesplats för alla som arbetar med att stärka kulturens, idrottens, folkbildningens och föreningslivets roll i det regionala utvecklingsarbetet. Under en heldag den 14 november 2019 samlades en bredd av olika kompetenser och nätverk från hela Stockholmsregionen för att mötas över kunskapsområden, lyfta gemensamma frågeställningar och lära av varandra.

Kulturnämndens ordförande Cecilia Elving inledde dagen. Dagens huvudföreläsning hölls av Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi och expert på städer, kreativitet och regional utveckling. Programmet under dagen fylldes av parallella seminarier där ett stort antal talare bjöd på lärande exempel, fördjupande samtal och gränsöverskridande möten mellan olika verksamheter. Dagen gav förhoppningsvis nya perspektiv, större nätverk och insikter att ha med i det fortsatta arbetet.

På kulturförvaltningens webbplats hittar du programmet och seminarierna och lista över alla talare.

Tillbaka till nyhetslistan kultur