Seminariet Konsten på plats - om arbetet med konstprojekten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Den 22 augusti ordnar Region Stockholms kulturförvaltning ett seminarium om konsten på nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Många personer från flera olika yrkeskategorier kommer att berätta hur de arbetat med, och varit delaktiga i, att få konsten på plats. Konstnärer, arkitekter, vårdpersonal samt konstprojektledare från kulturförvaltningen berättar om intentionerna, samverkan och utmaningar med konsten på det nya sjukhuset.

Syntolkning: Tre personer vid montering av en målning. Konstverk: Beginning is the end is the beginning©Niklas Holm. Foto Danish Saroee

Konstprojektet på det nya sjukhuset är en stor satsning, och seminariet är ett sätt att synliggöra idéer om konsten och de perspektiv som belyses i och med att den kommer på plats. Bygget, arkitekturen, driften och inte minst vårdverksamheten har alla varit delaktiga. Den miljö människor omges av på ett sjukhus är viktig både för personal, patienter och anhöriga. Det är specifika förutsättningar att skapa konst för just vårdmiljöer. Det här är ett tillfälle att höra flera involverade röster vid ett och samma tillfälle.

Seminariet vänder sig till personer som arbetar på sjukhuset, vårdpersonal och personer som vill veta mer om hur man planerat och tänkt gällande konsten. Det vänder sig även till personer i byggbranschen, arkitekter, konstnärer och till personer som på olika sätt arbetar med konst i offentlig miljö.

I den första delen av seminariet handlar det om att planera för konsten och att bygga och installera konsten. Vi möter Martin West, Sofia Palmgren, projektledare kulturförvaltningen, Karin Lindh, konstnär, Hans Forsmark, gestaltningsansvarig arkitekt Nya Karolinska Solna, Mandana Moghaddam, konstnär, och vi lyssnar till ett samtal mellan Dryden Goodwin, konstnär och Anders Franco-Cereceda, hjärt- och kärlläkare som leds av Joyce Ip, konstkonsult.

Under pausen finns det möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter, besöka bokbord och dricka en kopp kaffe.

Efter pausen skiftar fokus till upplevelser av konsten och att leva med konsten. Här hörs Karin Sunvisson, konstnär, Max Liljefors, professor i konstvetenskap, Finbar Krook Rosato, konstprojektledare, Katya Sander, konstnär, Lena Östeman, undersköterska nya Karolinska sjukhuset, Solna, Suzanne Ivinger, röntgensjuksköterska nya Karolinska sjukhuset, Solna, Lisa Partby, dokumentärfilmare med anhörigperspektiv.

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Anmälan sker i webbformulär på kulturförvaltningens hemsida.

Tillbaka till nyhetslistan kultur