Projekt med VR-film i behandling av fobi blev Årets innovation

Under Region Stockholms Innovationsfondens dag mottog VR-projektet utmärkelsen Årets Innovation. Det är Film Stockholm, Gustavsbergs vårdcentral, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet som utvecklar nya metoder för behandling av fobier med hjälp av VR-teknik.

Syntolkning: VR-kamera i förgrunden och en person med VR-glasögon i bakgrunden.

Film Stockholms projekt med VR-film i behandling av fobi mottog utmärkelsen Årets Innovation. Sedan starten 2016 har projektet tagit fram en metod för behandling av agorafobi (torgskräck) med hjälp av ny VR-teknik. Med specialanpassade 360-gradersfilmer kan patienten riskfritt träna på att vistas i ångestframkallande miljöer som en del av kognitiv beteendeterapi. Exempel på miljöer kan vara en hiss eller Stockholms tunnelbana.

Jag har åkt t-bana för första gången på 30 år

En utmaning för vården är att traditionell exponeringsterapi där patienten rör sig i verkliga miljöer är mycket resurs- och tidskrävande. Många upplever också exponering som alltför obehaglig för att genomföra. Här blir VR-baserad exponering en metod som tillgängliggör KBT-terapi för grupper som tidigare inte kunnat ta del av den.

– Region Stockholms insatser inom kultur, medicin och teknik kan leda till bättre och mer effektiva lösningar när vi utnyttjar våra olika specialkompetenser för att tillsammans utveckla vårdmetoder, säger Eva Bergquist, förvaltningschef på kulturförvaltningen.

Att få medel att genomföra en större randomiserad kontrollerad studie och att kunna fortsätta utveckla nya filmer/nytt VR-material som är tillämpbart i för fler problemområden exempelvis PTSD blir nästa steg.

Film Stockholm är länets regionala resurscenter för film och rörlig bild. Verksamheten drivs av Region Stockholms kulturförvaltning på uppdrag av kulturnämnden, och med stöd från Svenska Filminstitutet.

 

Tillbaka till nyhetslistan kultur