Vi ses på Folk och Kultur!

För andra året i rad deltar Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, vid det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. - Folk och Kultur är en intressant plattform för erfarenhetsutbyte, säger Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen Region Stockholm.

Region Stockholm talar om kulturen inom vård och omsorg. Foto: José Figueroa

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent som pågår mellan 6-8 februari i Eskilstuna. Det blir en av de första offentliga framträdande Region Stockholm gör sedan övergången från Stockholm län landsting 1 januari 2019.

Här samlas myndigheter, kommuner, kulturaktörer och intresseorganisationer från hela landet under tre dagar för att diskutera olika aspekter av kulturen. Bland deltagarna finns Kulturrådet, Riksteatern, Tillväxtverket, kommuner och andra regioner.

- Folk och Kultur är en intressant plattform för erfarenhetsutbyte, metodutveckling – och det där spontana mötet som kan ge så mycket, säger Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen Region Stockholm.

Det här är andra året i rad som Region Stockholm deltar, i år är programpunkterna fler än förra året. Region Stockholm har genom Kompetenscentrum för kultur och hälsa har uppmärksammats för det samlade greppet, nya arbetsmetoder och kopplingen mellan forskning och praktik.

- Sedan ett år tillbaka arbetar vi utifrån ett vidgat uppdrag. Det omfattar operativt främjande men också strategisk samordning. Här är Kulturstrategin för Stockholmsregionen en viktig utgångspunkt. Kultur och hälsa är alltid bärande teman för vår verksamhet, säger Eva Bergquist.

Tillbaka till nyhetslistan kultur