Premiärvisning av de första konstverken på Nya Karolinska Solna

Nu har de fyra första konstverken på Nya Karolinska Solna premiärvisats. Den röda tråden i konstarbetet inom projektet är att sätta människan i centrum, såväl patienter som deras närstående och bidra positivt till personalens arbetsmiljö.

Konstnären Jesper Nyrén har med sitt verk Kristall skapat en levande och vacker vägg vid akutmottagningen på Nya Karolinska Solna. Väggen fungerar även som insynsskydd för människor som besöker akuten.

På det nya sjukhuset planeras ett 50-tal fasta gestaltningar, alltså verk som skapas specifikt för en viss plats i sjukhuset. Utöver det kommer ett stort antal enskilda verk att köpas in och verk från de äldre sjukhusbyggnaderna på området kommer att flyttas över till de nya byggnaderna.

I de många projekten finns såväl konstnärer som sitter vid skissbordet som de som håller på att färdigställa sina gestaltningar. Sammanlagt räknar man med ett tusental verk.

- Konstsatsningen på Nya Karolinska Solna är en viktig del av sjukhusets övergripande ambition att sätta människan i centrum. Konsten ska bidra till en miljö som känns omhändertagande och stimulerande. Den kan väcka fantasin och hjälper människor att se möjligheter, säger Martin West, projektledare Kulturförvaltningen som samordnar konstprojektet.

Ett meditativt konstverk

I samband med premiärvisningen installerades det fjärde konstverket på det nya sjukhuset. Det är den internationellt erkända konstnären Astrid Krogh som färdigställde sitt verk Skylight för ett av ljusschakten. Astrid bor och arbetar i Danmark och är utbildad på Institute for Product Design. Astrid är en av Danmarks största konstnärer just nu och har haft uppdrag för såväl Parlamentet som det Kungliga Biblioteket i Danmark. Hon kallar sig textildesigner men arbetar med moderna material så som ljus och teknologi.

- Eftersom det här schaktet är stängt upptill, helikopterplattan är placerad på taket, ville jag ta in himlen och låta ljuset skifta över dagen. Jag ville göra ett meditativt konstverk där ljuset långsamt rör sig över hela skalan, från gryning till solnedgång, från mjukt vitt till starkt purpurfärgat, säger Astrid Krogh om sitt verk Skylight.

Första tillfället att se verken på plats

De övriga tre första verken på sjukhuset är: Jesper Nyréns Kristall, en glasfasad för akutentrén, Fredrika Linders Ljusschakt, Without Boundaries, samt Anna Berglunds Picta Hortum för innergården i den första byggfasen. Tidigare har Christoffer Zetterstrands mosaik Ager Medicinae för garaget i den separata teknikbyggnaden invigts, men idag var alltså det första tillfället att se de första verken på plats inne i det nya sjukhuset.

Konstnären Jesper Nyrén bor och arbetar i Stockholm. Jesper har sin utgångspunkt i måleri och hans verk undersöker gränsen mellan figuration och abstraktion och målningens förhållande till det omgivande rummet. I verket "Kristall" har han arbetat med glaspartier färgade som kristaller för att skapa en levande och vacker vägg som också fungerar som insynsskydd för de som besöker akutmottagningen.

- Jag arbetat med speglingar och symmetrier som skapar bilder i det organiska mönstret. Bilden på de stora glasen är uppbyggd med skiftande transparens i färgytorna, vilket gör att upplevelsen av verket förändras med ljusets skiftningar och människornas rörelse innanför och utanför glaspartiet, säger Jesper Nyrén.

Den röda tråden i konstarbetet inom projektet är att sätta människan i centrum, såväl patienter som deras närstående och bidra positivt till personalens arbetsmiljö. Konsten i vården ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö. Upplevelsen ska erbjuda en stunds reflektion eller distraktion och se till människan inte bara som patient, närstående eller personal. Samtidigt kan konsten även bidra till att skapa förtroende, trygghet och tillit.

Specifika förutsättningar

Hur konsten upplevs i sitt sammanhang är centralt. Förutsättningarna för de konstnärliga gestaltningarna är unika för varje plats. Stor hänsyn tas till miljön och verksamheten, tillståndet hos patienten eller närstående, tidsaspekten det vill säga hur mycket tid man spenderar på platsen och så vidare. Dessa aspekter återspeglas i konstnärens utformning av alltifrån kontext till placering, färg och format.

Vårdmiljöerna utgör ett kulturarv

Vårdmiljöerna inom Stockholm läns landsting rymmer en fantastisk kulturskatt. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och närstående uppleva över 70 000 konstverk – en av landets största samlingar av modern och samtida konst. Det är den så kallade enprocentregeln som bidrar ekonomiskt till konsten. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. När storlandstinget bildades 1971 blev det formellt beslutat att även landstinget skulle tillämpa procentregeln, men med upp till 2 procent av produktionskostnaden. Tack vare det har Stockholms läns landsting idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av offentlig konst vilket utgör ett rikt kulturarv.

Procentregel

Det är den så kallade enprocentregeln som bidrar ekonomiskt till konsten. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. När storlandstinget bildades 1971 blev det formellt beslutat att även landstinget skulle tillämpa procentregeln, men med upp till 2 procent av produktionskostnaden. Tack vare det har Stockholms läns landsting idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av offentlig konst vilket utgör ett rikt kulturarv.

En viktig del av framtidsplanen

NKS är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län, den så kallade Framtidsplanen som ska leda till mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt i vården. En utveckling av vårdsystemet där den högspecialiserade vården på det nybyggda universitetssjukhuset kompletteras med utbyggda akutsjukhus och ökad specialistvård vid övriga sjukhus och närakuter. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten. Fler e-hälsotjänster ska utvecklas för att underlätta för patienter och vårdgivare. Och olika vårdgivare ska i högre utsträckning samarbeta i nätverk runt patientens hälsa och medicinska behov.

 

Tillbaka till nyhetslistan kultur