Ny kulturutbildning för personal inom äldrevård

Nu är det möjligt för den som arbetar med äldre inom vård och omsorg att fortbilda sig i att använda musik, sång och rörelse som praktiska verktyg i sitt dagliga arbete. En högskolekurs har tagits fram av Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting.

Syntolkning: SMI:s entrébyggnad. Foto: SMI

Uppdragsutbildningen Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp startar i januari 2019 på Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI). Kursens innehåll är väl förankrat i forskning och har tagits fram tillsammans med rutinerade kulturutövare. Den riktar sig till den som arbetar med äldre inom vård och omsorg. Kursen ges under tre terminer och är integrerad med deltagarens praktiska arbete.

Mer än bara underhållning

Kulturförvaltningens förvaltningschef Eva Bergquist har tillsammans med SMI:s rektor Ian Plaude hälsat intresserade välkomna vid en informationsträff. Katarina Lindblad, musikterapeut och doktorand, berättade om aktuell forskning och om fördelarna med att integrera musik i rutinerna:

- Musik kan vara så mycket mer än "underhållning" när man arbetar med äldre människor. Det kan vara en jag-stärkande omvårdnadsinsats som underlättar många vardagliga möten och situationer för både boende och personal. Stressreducerande hormoner aktiveras av musik vilket kan minska oro och nedstämdhet. Musiken kan också tvärtom – bidra till att stimulera till ökad aktivitet – alldeles beroende på vilket sammanhanget är, sa Katarina Lindblad.

Må bra med meningsfull tillvaro

Monica Berglund, direktör på Tre stiftelser och Årets hälsofrämjande chef, vill förändra äldreomsorgen i grunden. Där kommer musiken och kulturen in, menar hon.

- Vårt kärnuppdrag är att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande och då utgår vi ifrån vad socialtjänstlagen föreskriver. Det är alltså inte att städa, tvätta och bädda utan att ta till vara på varje människas resurser – även personalens. För att må bra måste människor, oavsett ålder, få uppleva tillvaron som meningsfull och begriplig. Här tar vi stöd i Aaron Antonovskys forskning om Kasam och ett salutogent förhållningssätt.

Tillbaka till nyhetslistan kultur