Bred variation i årets publikationer från kulturförvaltningen

Årets publikationer från kulturförvaltningen spänner över en bred variation av ämnen som stödgivning, skolbio och olika aspekter av bibliotekens uppdrag. Kulturförvaltningens rapporter ska fungera vägledande för länets kommuner och de finns tillgängliga för alla att läsa på kulturförvaltningens webbplats.

Syntolkning: tre av kulturförvaltningens rapporter ligger uppradade bredvid varandra.

Kulturförvaltningen vid Stockholms läns landstings tar regelbundet fram rapporter i olika ämnen som rör kulturlivet och kulturpolitiken i regionen– som ska fungera vägledande för länets kommuner. Under 2018 har en rad rapporter släppts och de spänner över en bred variation av ämnen som stödgivning, skolbio och olika aspekter av bibliotekens uppdrag.

I rapporten Skolbio i Stockholms län 2017 (Författare: Ulf Slotte, Film Stockholm, maj 2018) lyfts skolbions betydelse fram. Det är en kartläggning över skolbioutbudet i Stockholms län, var visningar sker och vad det kostar. Den visar också vilka som får, och inte får, möjlighet att se skolbio.

Distriktens funktion (Författare: Ida Thomson, februari 2018) är en utvärdering av verksamheten hos de ungdomsorganisationer som får föreningsstöd av Stockholms läns landsting. Vilka framgångsfaktorer och utmaningar finns i distriktsorganisationernas verksamhet? Vilken roll kan de ha i relation till nationell och lokal nivå?

Regionbibliotek Stockholm, som är en del av landstingets kulturförvaltning, arbetar bland annat med metodutveckling för regionens folkbibliotek. Rapporten Funkar det? Bibliotekens verksamheter för en dubbelt prioriterad grupp (Författare: Lynn Alpberg, juni 2018) är en sammanställning över bibliotekens verksamheter som erbjuds barn och unga med funktionsnedsättning. Vilka goda exempel finns? Vilka är utvecklingsområdena?

Den senaste i raden av rapporter är Många sätt att vara människa på. Folkbibliotek och nationella minoriteter. (Författare: Cecilia Brisander, Regionbibliotek Stockholm, augusti 2018). Här ges konkreta tips till bibliotek som vill förstärka sitt arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråken jiddisch, romani, samiska, finska och meänkieli. Rapporterna riktar sig främst till biblioteken men kan även användas av andra verksamheter.

Samtliga publikationer finns tillgängliga på kulturförvaltningens hemsida för nedladdning.

Tillbaka till nyhetslistan kultur