De får landstingets Projektstöd 2018

64 organisationer i länet får dela på över fyra och en halv miljoner kronor för kulturprojekt. Det är Stockholms läns landstings kulturförvaltning som har beslutat på delegation av kulturnämnden vilka som får Projektstöd i den andra omgången under 2018.

Cirkuskompaniet Zirafa AB (Kompani Giraff) är en av de kulturaktörer som får stöd av kulturförvaltningen. Syntolkning: Man med sex händer som håller i en bok, en pensel, en kopp och en sax. Foto: Matt Deneen

Det är kulturnämnden i Stockholms läns landsting som två gånger varje år beslutar om mottagare av Projektstöd. Av 216 ansökningar har nu 64 ansökningar beviljats stöd. Totalt får mottagarna i denna omgång dela på 4 641 000 kr. Det här är den andra utdelningsomgången av två för Projektstöd 2018. Första omgången tillkännagavs i februari.

Projekten som erhåller stöd delas in i konstområdena bild och form, cirkus, dans, film, kulturarv, litteratur, musik, musikteater och teater. Ett övergripande syfte med projekten som kulturförvaltningen stödjer är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Förvaltningens urval baseras på konstnärlig kvalitet, regional spridning och angelägenhet, bredd av konstformer och referensgruppens utlåtande.

- Vi har sett en intressant blandning i år mellan professionella kulturskapare och projekt som handlar om deltagande och eget skapande, projekt med både spets och bredd. Den ökade andelen projekt som rör konstnärlig utveckling med digitalt fokus är rolig att konstatera. Självklart finns också ett stort fokus på barn och unga, säger Catharina Fogelström, chef för avdelningen för strategisk samordning på kulturförvaltningen.

Av de 64 ansökningar som beviljas stöd har 20 organisationer inte erhållit ett liknande stöd från kulturnämnden tidigare. Eftersom inga ansökningar beviljades belopp över 150 000 kronor togs beslutet på delegation av kulturförvaltningen och inte i kulturnämnden.

Tillbaka till nyhetslistan kultur