Ny kulturstrategi antagen för Stockholmsregionen

Idag beslutade landstingsfullmäktige att anta RUFS 2050, en långsiktig utvecklingsplan för hur Stockholmsregionen ska växa på ett hållbart sätt. Kulturstrategin ingår i RUFS2050 och ger en samlad vägledning i det regionala arbetet med kulturfrågor.

Idag beslutade landstingsfullmäktige att anta RUFS 2050, en långsiktig utvecklingsplan för hur Stockholmsregionen ska växa på ett hållbart sätt. Kulturstrategin ingår i den planen och ger en samlad vägledning i det regionala arbetet med kulturfrågor.

Stockholms läns landstings kulturstrategi lyfter fram kulturens betydelse för en växande och attraktiv Stockholmsregion. Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet. Strategin är en del av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 som Stockholms läns landsting och kommunerna i länet gemensamt arbetat med att ta fram.

- Kulturstrategin har en förankring och validitet redan vid beslutandet tack vare ett gediget och mångårigt strategiskt arbete, säger Eva Bergquist, förvaltningschef, kulturförvaltningen.

Arbetet med framtagning av kulturstrategin har pågått på sedan 2013 i samarbete mellan kulturförvaltningen och tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Kulturstrategin har kommit till efter många remissrundor och dialoger mellan regionens kommuner, offentliga aktörer, intresseorganisationer och landstingets politiska partier. Det långa förarbetet har syftat till hitta en bred enighet mellan aktörerna i regionen, för att så många som möjligt ska vilja använda planen när det ska sjösättas.

- Kulturstrategin kommer att tjäna som språngbräda för det vidare och fördjupade arbetet med implementeringen. Det är nu arbetet börjar, säger Catharina Fogelström, avdelningschef Strategisk samordning, kulturförvaltningen.

Tillbaka till nyhetslistan kultur