Så beslutade kulturnämnden 23 maj 2018

Kulturnämnden i Stockholms läns landsting träffades under onsdagen för mandatperiodens sista nämnd. Ärendena gällde bland annat en rad nya konstuppdrag på Danderyds sjukhus och nya ledamöter blev invalda i det regionala biblioteksrådet.

Kulturnämnden har haft sitt sista möte för mandatperioden. Foto: Anna Molander. Syntolkning: Landstingshuset i Stockholm.

Stöd till nya konstprojekt

Stöd under 750 000 kronor fattas av kulturförvaltningen på delegation från kulturnämnden. I maj gällde delegationsärendena nya konstuppdrag. Det är akutvårdsbyggnaden, trapphus och hisshall samt godsmottagningen vid Danderyds sjukhus som ska gestaltas. Även två nya Projektstöd kultur och hälsa beviljades, denna gång till två helt nya aktörer som arbetar med kultur för barn och unga på sjukhus.

Biblioteksråd får nya ledamöter

Regionalt biblioteksråd får en ny ordförande och två nya ledamöter för 2018. Kulturförvaltningen har tidigare rekryterat Oskar Laurin till ny chef för Regionbiblioteket. Han blir därmed ny ordförande i det regionala biblioteksrådet, enligt tidigare ordning. Två nya ledamöter valdes också in: Eva-Lena Granbacka, bibliotekschef i Vaxholm, och Mattias Nilsson, bibliotekschef i Sigtuna. Regionalt biblioteksråd är en brett sammansatt grupp som representerar både folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek.

Nya medlemmar i referensgruppen

Kulturförvaltningens rådgivande referensgrupp bedömer ansökningar om Verksamhetsstöd och Projektstöd. De nya medlemmarna representerar kompetenserna kulturarv och teater. Nyinvalda medlemmar är Anna Ulfstrand, som tidigare arbetat på Stockholms läns museum och Stadsmuseienheten i Stockholm, och Berivan Yildiz som har en bakgrund som projektledare på Riksteatern och arbetar idag som samordnare för kulturstöd i Botkyrka kommun. I referensgruppen ingår sedan tidigare Bo-Erik Gyberg, Christoph Fielder, Lisen Rosell, Rebecca Brinch, Viktor Skokic, Jenny Berntsson, Houman Sebghati och Erik Titusson.

Övriga ärenden:

• Nämndens informerades om aktuella händelser inom avdelningen för främjande länskulturfunktioner.
• Film Stockholm har genomfört en kartläggning av skolbioutbudet i Stockholms län, som godkändes av nämnden. Syftet är att skapa underlag för ett långsiktigt arbete med skolbio och biografutveckling i Stockholms län.

Tillbaka till nyhetslistan kultur