Kulturens betydelse för en attraktiv region

Det övergripande målet om en fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet nåddes under förra året. Det framgår av landstingets årsredovisning 2017 som beslutats av fullmäktige.

Under förra året infördes nya kulturstöd som lett till att både nya verksamheter och projekt har beviljats stöd, samtidigt som etablerade verksamheter har fått mer långsiktiga och stabila förutsättningar att utvecklas. Barn och unga är fortsatt en prioriterad målgrupp.

 

Under året har 22 konstprojekt i hälso- och sjukvården slutförts. Konstnärliga gestaltningar har färdigställts vid Danderyds sjukhus, Eastmaninstitutet, Norrtälje sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Södersjukhuset. Stora resurser har även lagts på att färdigställa konstuppdragen på Nya Karolinska Solna inför invigningen våren 2018.

 

Stockholms läns landsting har tagit fram en kulturstrategi som lyfter fram kulturens betydelse för en växande och attraktiv Stockholmsregion. Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet. Strategin är en del av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 som Stockholms läns landsting och kommunerna i länet gemensamt arbetar med att ta fram. Beslut om RUFS 2050 och den nya kulturstrategin väntas under 2018.

 

Läs mer om kulturstrategin här

 

Tillbaka till nyhetslistan kultur