De får årets första Projektstöd 2018

65 organisationer i länet får dela på över fyra miljoner kronor för kulturprojekt när Stockholms läns landstings kulturförvaltning beslutade på delegation om Projektstöd 2018:1.

Kulturförvaltningen stödjer bland andra improvisationsmusikern Arne Forsén för projektet Springflod. Illustration: Jenny Soep. Syntolkning: Illustrerade instrument på vit bakgrund.

Det är kulturnämnden i Stockholms läns landsting som två gånger varje år beslutar om mottagare av Projektstöd. Av 219 ansökningar har nu 65 ansökningar beviljats stöd. Totalt får mottagarna i denna omgång dela på 4 460 000 kronor. Det här är den första ansökningsomgången av två för Projektstöd 2018. Projektstöd 2018:2 beslutas i april.

Projekten delas in i konstområdena bild och form, cirkus, dans, film, kulturarv, litteratur, musik, musikteater och teater. Ett övergripande syfte med projekten som kulturförvaltningen stödjer är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Förvaltningens urval baseras på konstnärlig kvalitet, regional spridning och angelägenhet, bredd av konstformer och referensgruppens utlåtande.

- Jag tycker att ansökningsomgången visat på en intressant blandning i år mellan professionella kulturskapare och projekt som handlar om deltagande och eget skapande. Ett övergripande tema som vi kan se i den första ansökningsomgången är inkludering, som många av projekten väljer att fokusera på. Och självklart finns också ett stort fokus på barn och unga, säger Catharina Fogelström, chef för avdelningen för strategisk samordning på kulturförvaltningen.

Av de 65 ansökningar som beviljas stöd har 16 organisationer inte erhållit ett liknande stöd från kulturnämnden tidigare. Inga ansökningar beviljades denna gång belopp över 150 000 kronor, därför togs inte beslutet i kulturnämnden, utan på delegation av kulturförvaltningen.

Listan på alla samt alla ansökningshandlingar finns att läsa på kulturförvaltningens hemsida.

____

I kulturnämndens budget 2018 finns 8 700 000 kr avsatta för Projektstöd 2018. De fördelas vid två ansökningsomgång under året. 4 240 000 kr återstår att fördela vid årets andra och sista ansökningsomgång. Sista ansökningsdag för andra stödomgången är 6 mars 2018.

Tillbaka till nyhetslistan kultur