Stärkt kulturverksamhet i stockholmsregionen

Stockholms län har fått 1,8 miljoner kronor i utvecklingsbidrag från Statens kulturråd. Bidraget fördelas på tre olika verksamheter som ska driva utvecklingsprojekt under 2018.

En av verksamheterna som fått stöd är Slöjd Stockholm för sitt utvecklingsprojekt Plats för slöjd. Syntolkning: Händer som svarvar trä. Foto: Ted Soost

Fördelning av Statens kulturråds utvecklingsbidrag har precis blivit klar. 12,4 miljoner kronor fördelas till regional kulturverksamhet i landet, varav 1,8 miljoner tillfaller Stockholms län.

De utvalda verksamheterna i Stockholms län som får dela på stödet är:

  • Slöjd Stockholm, Stiftelsen Stockholms läns museum, Plats för slöjd, 400 000
  • Stadsmuseet, Konsthuset Farsta, 1 000 000
  • Stockholms Stadsteater AB, Utveckling av svensk dockteater i samband med Marionetteaterns 60-årsjubileum, 400 000

Kulturrådets utvecklingsbidrag ges till särskilda utvecklingsinsatser inom en verksamhet som kan vara av nationellt intresse, eller som leder till breddad delaktighet i kulturlivet.

Läs mer om Statens kulturråds fördelning av utvecklingsbidrag över landet.

Tillbaka till nyhetslistan kultur