Landstinget söker konstnärer för skissuppdrag på framtidens S:t Görans sjukhus

Syntolkning: Illustration över ny byggnad S:t Görans sjukhus sett utifrån.

En omfattande om- och nybyggnation vid S:t Görans sjukhus har påbörjats och är en strategisk investering som syftar till att möta de behov som den framtida sjukvården står inför. Nya huskroppar byggs i anslutning till befintliga byggnader. Byggnationen vid sjukhuset ska tillgodose behovet av generella och flexibla vårdlokaler för behandling, slutenvård och öppenvård. I denna stora investering är konstnärlig gestaltning en viktig del. Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension. Genom gestaltningarna fortsätter en tradition av platsspecifik konst på St. Görans sjukhus. Konsten följer människornas rörelser genom hela anläggningen. Förutom i patientnära miljöer finns det konstnärliga gestaltningar i gemensamma utrymmen som korridorer, hisshallar och entréer. Byggnationen slutförs i etapper 2017-2019/2020. Ett flertal omfattande konstnärliga gestaltningar planeras för sjukhuset under denna period.

Verksamma konstnärer inbjuds nu att anmäla intresse för skissuppdrag:

  • hisshallar med biytor. Sista ansökningsdatum 2017-11-05. Läs mer här.
  • central korridor. Sista ansökningsdatum 2017-11-05. Läs mer här.
Tillbaka till nyhetslistan kultur