Stockholms läns museum drabbat av fake news

Idag inviger Stockholms läns museum utställningen ”FAKE NEWS: fakta och misstro”. Den berättar om falska nyheter i nutid och dåtid. Ironiskt nog hamnade Stockholms läns museum själv i en fake news-situation i somras, då ett rykte spreds från USA att museet bränner vikingafynd.

Christer Falk, museichef Stockholms läns museum. Syntolkning: porträttbild av Christer framför en bokhylla.

Begreppet "fake news" ligger i tiden men är egentligen inget nytt fenomen. Utställningen som Stockholms läns museum öppnar idag visar att olika inställningar till fakta och kunskap påverkat oss i alla tider. Genom fyra olika färgkodade rum tar sig utställningen an vårt förhållande till fakta, kunskap och misstro.

Utställningen blir också en replik till den fake news-situation som museet själv hamnade i somras. En amerikansk högerextrem sajt spred då ryktet om att museet bränner vikingafynd.

– Vi fick många upprörda röster från både Sverige och USA, arga över saker de läst om oss som inte var sanna, berättar Christer Falk, museichef på Stockholms läns museum.

Bakgrunden var att en arkeolog med koppling till Stockholms läns museum skrev om svårigheter med hanteringen av järnåldersartefakter. Ibland tvingas museer slänga eller gallra vissa fynd, bland annat på grund av ekonomiska skäl.

– Jag tycker själv att det är spännande och ibland skrämmande att se hur gärna människor vill tro på ibland helt vanvettiga påståenden, säger Christer Falk.

Utställningen vill få besökaren att reflektera över vad kunskap är. Att kritiskt granska åsikter och vara mera källkritisk.

– Stockholms läns museums utställning visar hur viktigt det är att ifrågasätta det som utges för att vara sanningar, säger Catharina Fogelström, chef för enheten för kultur- och föreningsstöd på Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Där hjälper det fria kulturlivet till genom att ifrågasätta, vända på perspektiven och uppmana till att våga gå mot strömmen.

***

Gratis invigning av utställningen "FAKE NEWS: Fakta och misstro" ikväll, tisdagen den 19 september klockan 18.00 - 19:30. Plats: Stockholms läns museum. Det bjuds på dryck och tilltugg.

Läs mer om utställningen och de arrangemang som anordnas i samband med utställningen här.

Tillbaka till nyhetslistan kultur