Biblioteken viktiga för hälsan

Nu är första delrapporten till den nya nationella biblioteksstrategin släppt: ”Den femte statsmakten – bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering”. Rapporten, som överlämnades till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke igår, innehåller en rad omvärldsanalyser av olika experter.

Kulturförvaltningens chef vid Stockholms läns landsting, Eva Bergquist. Foto: Anna Molander. Syntolkning: Porträttbild på Eva.

Kulturförvaltningens chef Eva Bergquist är en av skribenterna, hennes del handlar om kulturens och inte minst bibliotekens betydelse för hälsan. Under rubriken "Kultur och hälsa – bibliotekets betydelse ur ett hälsoperspektiv" skriver hon:

"Fältet kultur och hälsa har tangerat mitt yrkesliv under många år vid det här laget: från den hearing som Folkhälsoinstitutet arrangerade redan år 2002 med experter och sakkunniga på temat, uppvaktningar av statssekreterare, statsråd, forskare och drivande riksdagsledamöter där jag agerade samtalsupptecknare, utformningen av pilotprojektet Kultur på recept i samma kontorskorridor, till olika propositionstexter. Sedan några år tillbaka är jag chef för kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting där det tangerande fältet har kommit att utgöra kärnan i mitt uppdrag."

Det är Kungliga biblioteket som utreder en ny nationell biblioteksstrategi på uppdrag av regeringen. Ett slutgiltigt förslag på ny biblioteksstrategi ska lämnas in till Kulturdepartementet våren 2019.

Läs bilagan med Eva Bergquists kapitel om kultur och hälsa här.

Läs hela rapporten Den femte statsmakten här.

Läs mer om gårdagens presentation här.

Tillbaka till nyhetslistan kultur