Ny rapport kartlägger trender i föreningslivet i Sverige

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting har tagit fram en ny rapport: ”Medborgerligt engagemang och föreningsstöd”. Stöttar vi rätt saker? Stimulerar vi det civila engagemanget på rätt sätt? Jag tror att det här dokumentet kan hjälpa till att väcka den typen av reflektioner, säger rapportförfattaren Ida Thomson.

Eva Berguist, förvaltningschef, kulturförvaltningen. Syntolkning: Kvinna står framför sittande åhörarpublik.

 För att öka kunskaperna om föreningsliv i länets kommuner har kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting tagit fram en ny rapport: "Medborgerligt engagemang och föreningsstöd".

– Stöttar vi rätt saker? Stimulerar vi det civila engagemanget på rätt sätt? Jag tror att det här dokumentet kan hjälpa till att väcka den typen av reflektioner, säger rapportförfattaren Ida Thomson.

Ida Thomson har summerat fältet av offentliga stöd med fokus på barn och unga, och belyst de utmaningar som finns. Arbetet lett till några viktiga slutsatser:

– Att föreningslivet är i ett sådant fritt fall som vi ibland får bilden av är inte sann. Samtidigt ser jag att föreningslivet är väldigt segregerat och polariserat. Så även om föreningslivet inte blivit markant mindre så är det bara en viss del av medborgarna som är med. Det är en viktig poäng att ta hänsyn till om man ger offentliga bidrag till föreningar, säger Ida Thomson.

Eva Berguist, förvaltningschef på landstingets kulturförvaltning bjöd in Stockholmskommunernas kulturchefer till landstingshuset för att presentera rapporten i juni. Då fick den kommentarer som "Vad bra att den här skriften kommer" och "Det är verkligen 'målkonflikternas arena'". Ida Thomson hoppas att det kan fungera som grund till vidare diskussion och självreflektion.

– Det är viktigt att stanna upp nu och då och se över sin egen verksamhet. Stöttar vi rätt saker? Stimulerar vi det civila engagemanget på rätt sätt? Jag tror att det här dokumentet kan hjälpa till att väcka den typen av reflektioner.

Rapporten "Medborgerligt engagemang och föreningsstöd. Ett kunskaps- och diskussionsunderlag med fokus på barn och unga" finns att läsa som PDF och ladda ner på kulturförvaltningens webbplats. Det är en av fyra nya rapporter framtagna på uppdrag av Stockholms läns landsting. Syftet är att stärka det kulturpolitiska arbetet tillsammans med länets 26 kommuner och axla en tydligare samordnade roll i regionen.

Tillbaka till nyhetslistan kultur