Konstnärer utvalda för gestaltningsuppdrag på Södersjukhuset

Kulturförvaltningen anlitar regelbundet konstnärer för att skapa konst som bidrar till stimulerande och omhändertagande vårdmiljöer i länet. Här är namnen på de två senast tilldelade gestaltningsuppdragen.

©Maja Droetto/Bildupphovsrätt 2017. Syntolkning: Skissmodell av glasad innergård med två stora objekt speglade mot varandra. Foto Filip Carlsson.

Följande konstnärer har utsetts för uppdrag på Södersjukhuset:

Camilla Boström, Göteborg
Uppdraget avser en cirka 40 meter hög vägg i en trapphall. (Bild ovan) Den konstnärliga gestaltningen ska behandla väggen som en helhet samtidigt som den på ett intresseväckande sätt ska förhålla sig till de olika våningsplanen.

Maja Droetto, Göteborg
Uppdraget avser glasad innergård vid väntplatser på ny akutmottagning. (Bild överst) Gården ska utgöra ett konstnärligt väl gestaltat rum som kan upplevas från de omgivande lokalerna.

Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter ska Södersjukhuset rustas för framtiden. Konstnärlig gestaltning är en självklar del inom Stockholms läns landsting som tillämpar procent-regeln: 1-2 procent av budget vid ny- och ombyggnation går till konst.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan kultur