Ull i Stockholms län

Ull är en fantastisk råvara. Den är 100% nedbrytbar och slitstark, formbar och elastisk, den tål höga temperaturer, är ljuddämpande och med rätt hantering är den även en hållbar produkt.

Foto: Charlotte Hellsten Husman

Framtidens material

I vårt samhälle där fokus skiftas allt mer mot cirkulära flöden och alternativa råvaror finns goda möjligheter för ullfibern att ersätta många av dagens material.

Bara i Stockholms län finns det cirka 10 700 får och 360 besättningar, samt ett ullspinneri. Det finns många olika intressegrupper med spinnerskor som spinner och i sociala medier tas många ullfrågor upp. Att göra själv skapar glädje och tillfredsställelse.  

Det nya intresset för vävning och stickning bidrar till att det finns en vilja att även förstå tillverkningskedjan. Det dyker upp frågor kring ursprung och materialtillverkning för en hållbar livsstil. Medvetna kunder söker ekologiska alternativ, vilket ökar intresset för hantverksmässiga produkter och skapande.

Ingen annan fiber är så hållbar, praktisk och finns i ett sådant överflöd som ullen. Att så lite av ullen tas tillvara på beror på en rad olika faktorer: det saknas politisk vilja, lönsamheten för fårägarna är låg, det saknas fungerande värdekedjor och de svenska fårbesättningarna är ur ett internationellt perspektiv små, utspridda över en stor areal och består av många olika raser som ger ull av varierande kvalitet. Kunskapen om hur ullen kan tas tillvara och vad den kan användas till utöver traditionella ändamål är varierande. 

Ull i Stockholms län

Ull i Stockholms län är ett flerårigt arbete där vi arbetar för att öka fokus på svensk ull. Här hittar du fakta och evenemang som handlar om ull i Stockholms län. Några aktiviteter är återkommande medan andra är nya.

”Kul med ull” är ett återkommande arrangemang som i år har fått en ny plats: Huset på höjden i Järfälla kommun. Vi planerar även ”Ull för livet”, en ull-utställning tillsammans med Länsmansgården i Åkersberga, Österåkers kommun. Genom utställningen vill vi hemslöjdskonsulenter visa ullens fördelar och användningsområden. Flera tillfällen för att spinna kommer även att arrangeras i länet, se mer på vår sida Spinnträffar och på vår Facebooksida.

Många aktörer som vi mött har uttryckt en önskan om ökad samverkan inom ullområdet. "Ull i Stockholms län" vill lyfta värdet på vår svenska ull för att öka lönsamheten att ta hand om den, vi vill också sprida kunskap om ull och dess användningsområden till olika typer av utbildningar. Vi tror att en samverkan inom ullområdet i Sverige ökar miljövinsterna och genererar en större efterfrågan på svensk ull.  

Ullstyrkan

Ullstyrkan är en förening bildad av Sveriges Hemslöjdskonsulenter för att öka användningen av den svenska ullen. Ull är en klimatsmart naturresurs som idag slängs bort i alltför hög grad.

Föreningen har kunskap om ullens goda egenskaper och vill sprida kunskap om ull och dess användningsområden till utbildningar, textilbranschen och allmänhet. De vill även påvisa miljövinsterna och öka efterfrågan på svensk ull. Därför tror vi på en samverkan inom ullområdet i Sverige.

Besök Ullstyrkans webbplats.

Nätverka

Vi vill gärna ha kontakt med dig som är intresserad av ull och bor i Stockholms län. Du kanske äger får, är fårklippare, producerar garn eller ullprodukter, spinner eller nätverkar med likasinnade? Vår ambition är att sammanställa information om Stockholms läns olika ullaktiviteter och sprida den vidare. Kontakta oss gärna!

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?