Skapande Skola-träff

Skapande skola-samordnare och administrativt ansvariga för ansökan i Stockholms läns kommuner och friskolor bjuds in till en nätverksträff av Länsmusiken i Stockholm och länskulturkonsulenterna i Region Stockholm.

Datum
Torsdag den 16 september 2021
Tid:
09:00-11:30
Plats:
Teams,

 
Arrangemanget vänder sig till Skapande skola-samordnare och administrativt ansvariga för ansökan i Stockholms läns kommuner och friskolor. Träffen gästas av Lykke Pörtfors, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet, och det finns möjlighet att ställa frågor som berör ert arbete och ansökan.
 
Länskulturkonsulenterna i Region Stockholm presenterar resurser och stöd inom området. Vi får ta del av exempel från länet, men också från andra kommuner i landet och metoder som använts för att implementera ett större delaktighetsperspektiv i arbetet. Vi hoppas på en intressant dialog om möjligheter samt utmaningar och delar med oss av egna erfarenheter. 

I maj 2021 beviljade Kulturrådet stöd till 59 ansökningar i Stockholms län från kommunala huvudmän och friskolor. För mer information från Kulturrådet, se Externa länkar. 

Länk till Anmälan nätverksträffen